1. schůze výboru TO Sokol  Planá ze dne 3. 1. 2019

09.01.2019 09:54

Zápis

z 1. schůze výboru TO Sokol  Planá ze dne 3. 1. 2019

 

Přítomni: Danko, Kolesa, Blažek, Fiala, Moulis, Mareš

Omluveni: Šulcová

Program:

 

1. Zprávy ze Sokola

* Dohodnutý termín pro předání Sokolovny p. Fleisigem pravděpodobně nebude dodržen, Sokolovna zatím není vyklizena. Bude dále řešeno na výborové schůzi Sokola 

2. OP dospělých

* Uskutečněn ve dnech 29. – 30. 12. za účasti 8 členů našeho tenisového oddílu. Výbor rozhodl (vzhledem k dobré finanční situaci oddílu) o zaplacení haly (1.800 Kč)

* Danko zajistí doklad o úhradě haly za tento turnaj a nejpozději do 11.1.2019 ho předá účetní Sokola

3. Pětidílný zimní turnaj dospělých „Tenis Lesňák Winter Tour 2019“ pořádaný v M.Lázních a organizovaný naším tenisovým oddílem ve spolupráci s p. Kandráčem vzal výbor na vědomí.

4. Výbor ukládá p. Dankovi zajistit doklady na organizaci těchto turnajů (příjem za startovné, výdej za pronájem haly)

5. Příprava členské schůze, která se uskuteční 19. ledna 2019 na MěÚ

* Činnost v roce 2018

* Plán činnost na rok 2019

* Návrh rozpočtu 2019

6. Výbor ukládá p.Kolesovi projednat s ředitelem ZŠ možnosti reciproční výměny za využívání haly členy TO a kurtů zájmovými kroužky DDM

 

 

Zapsal: Kolesa