21.schůze TO.

09.01.2018 08:09

Zápis

z 21. schůze výboru Tenisového oddílu Planá konané dne 28.12.2017

 

Přítomni: Danko Jan, Fiala Pavel, Kolesa Jindřich, Moulis Pavel, Plešáková Marie, Šulcová Zdeňka

Omluven: Mareš Jaromil

Program schůze: 1. Zahájení schůze 2. Návrh data na členskou schůzi TO 3. Návrh programu členské schůze TO 4. Uložení úkolů 5. Diskuse a závěr

Ad 1) Pavel Fiala zahájil schůzi výboru TO - všichni přítomní členové výboru souhlasili s navrženým programem.

Ad 2) Pavel Fiala dal návrh, aby se členská schůze TO, kde se bude volit nový výbor TO, konala v sobotu dne 20.1.2018 od 14:00 hod – všichni přítomní členové výboru s návrhem souhlasí.

Ad 3) Členové výboru dávali návrhy na průběh a program členské schůze. Domluvili jsme se, že se sejdeme ještě před konáním členské schůze a to ve čtvrtek 18.21.2018, kdy zpracujeme přesný program schůze – pro hlasovali všichni přítomní členové.

Členové výboru odsouhlasili počet členů, kteří budou dále kandidovat do výboru TO. Ze sedmi členů bude kandidovat pouze 6 členů, Marie Plešáková se vzdala kandidatury na příští volební období – pro hlasovali všichni přítomní členové. Další navržení kandidáti jsou – Pavlína Mertlová, Petr Brzický, Magda Niebauerová, Wurm Tomáš. Tito kandidáti budou osloveni před konáním členské schůze TO.

Ad 4) Příprava na členskou schůzi – bude třeba zajistit: 60 ks chlebíčků – úkol pro J. Mareše, zajištění místnosti – úkol pro M. Plešákovou, káva, cukr – úkol pro H. Danka.

V 19.30 hod. ukončil předseda Pavel Fiala výborovou schůzi.

Zapsala: Marie Plešáková

Usnesení

z 21. schůze výboru Tenisového oddílu Planá konané dne 28.12.2017

U 59) Výbor TO schválil

-          Program schůze TO

-          Datum konání členské schůze TO

-          Datum konání další výborové schůze (návrh programu členské schůze dne 20.1.2018)

-          Navržení kandidátů pro nové volby do výboru TO

U 60) Výbor TO ukládá

-          Zajistit místnost na členskou schůzi dne 20.1.2018 – Plešáková

-          Zajisti chlebíčky – Mareš st.

-          Napsat a rozeslat pozvánky e-mailem všem členům TO, kávu, cukr atd. – Danko

 

 

Pavel Fiala, předseda TO                          ……………………………………………..

Jaromil Mareš, místopředseda TO         ……………………………………………..