20.schůze

25.04.2017 14:39

Zápis

z 20. schůze výboru Tenisového oddílu Planá konané dne 29.3.2017

 

Přítomni: Danko Jan, Fiala Pavel, Mareš Jaromil, Moulis Pavel, Plešáková Marie, Šulcová Zdeňka

Omluveni: Kolesa Jindřich

 

Program schůze: 1.Zahájení schůze, seznámení s body programu 2. Příspěvky na rok 2017-informace o možnosti placení na brigádách 3. Brigády a plán práce 4. Náměty na schůzi Okresního tenisového svazu 5. Soutěže-registrované (připomínky, soupisky), DC-počet týmů a soupisky 6. Různé, diskuze a závěr

 

Ad1) Pavel Fiala zahájil schůzi výboru TO, všichni přítomní členové výboru souhlasili s navrženým programem.

Ad 2) K 29.3.2017 zaplatilo členské a oddílové příspěvky přibližně 50 % členů Tenisového oddílu Planá. Příspěvky je nutné zaplatit do konce dubna. Za neodpracované brigádnické hodiny z roku 2016 nezaplatilo ještě 7 osob.

Ad 3) Dne 1. a 8. 4.2017 lze zaplatit členské a oddílové příspěvky na brigádách tenisového oddílu. Jinak se příspěvky platí na účet TJ Sokol Planá.

Jan Danko přečetl plán brigád a plán práce na rok 2017, který je součástí tohoto zápisu. Tento plán přítomní členové výboru jednohlasně odsouhlasili.

Ad 4) Schůze Okresního tenisového svazu proběhne dne 6.4.2017 v klubovně TO v Plané. Budou zde přítomni zástupci tenisových oddílů Tachovska. S průběhem a s usnesením nás seznámí předseda Pavel Fiala na příští schůzi výboru.

Ad 5) Z Tenisového oddílu Planá mají zaregistrované soutěže u Českého tenisového svazu: starší žáci, dorost a dospělí. Tyto soutěže jsou bez připomínek, běží podle plánu. Do 31.3.2017 musí být odevzdané soupisky pro DC Tachov k rukám V. Mareše. Soupisku odevzdal v den schůze dne 29.3.2017 V. Kulíř st. a J. Mareš. Nejsou nám známy další týmy, které by reprezentovaly TO v DC Tachov

Ad 6) Na závěr schůze informoval J. Mareš o příspěvku Města Planá pro TJ Sokol Planá.

Předseda Pavel Fiala ukončil schůzi ve 20.00 hodin.

 

 

 

 

 

Zapsala: Marie Plešáková dne 30.3.2017

 

Usnesení

z 20. schůze výboru Tenisového oddílu Planá konané dne 29.3.2017