4. schůze výboru TO Sokol Planá ze dne 29. 5. 2018

06.06.2018 11:42

Zápis

ze 4. schůze výboru TO Sokol  Planá ze dne 29. 5. 2018

Přítomni: Danko, Moulis, Kolesa, Mareš, Blažek, Šulcová

Omluven: Fiala – zastupoval TJ na schůzi ČUS v Tachově

Program:

1.     Turnaj DDM

2.    Veteran Cup

3.    Tenisový kemp

4.    Míče na registrované soutěže

5.    Regionální turnaje

6.    Plot

7.    Potok

8.    Lavičky

9.    Strom

10.  Setkání Planých

11.  Dopinkná

12.  Příspěvky

13.  GDPR

14.  Střecha sokolovna

 

1)    Výbor souhlasí s uspořádáním turnaje dětí a mládeže dne 2.6.2018 v gesci DDM (p.Bařák). TO dá k dispozici kurty a rozhodčí – Moulis + Šulcová

 

2)   Veteran Cup – vzhledem k termínové kolizi s akcí „Memoriál Růžičky“ vést jednání s TO Slavoj Tachov. Podle výsledků rozhodnout o ponechání termínu nebo o přeložení na 28.7. nebo 8.9. Zodpovídá Kolesa, termín do 10.6.

 

3)   Tenisový kemp – nebyl dodržen ani jeden z plánovaných termínů, v důsledku není v nově navrženém termínu možno kemp uspořádat pro nedostatek dětí. Do konce týdne prověří Blažek možnost uskutečnit soustředění v M.Lázních u Kandráče (podmínky, cenové relace), Danko do 3.6. zjistí zájem u rodičů. Výbor podporuje uskutečnění kempu v maximální míře.

 

4)   Míče na registrované turnaje zajistí v Plzni Danko, vyzvedne 1.6. Moulis

 

5)   Registrované turnaje – rozhodčí Mareš Vojtěch (s výjimkou mužů – bude ještě dořešeno), obsazení při organizaci zajištěno, případná další výpomoc žádoucí

 

6)   Plot – jednohlasně rozhodnuto provést kompletní výměnu západní (krátké) části. Projednat na nejbližší schůzi Sokola souhlas s uvolněním finančních prostředků. V nejkratší možné době zjistit orientační cenové nabídky pro jednání s TJ Sokol – Blažek, Danko

 

7)   Potok – regulace v plánu několik let – neprodleně řešit. Mareš projedná celou záležitost s p.Holým a navržené řešení předloží včetně ceny do 10.6.

 

8)   Dřevo na lavičky – připraveno k vyskladnění ve firmě Storaenso, odvoz zajistí Mareš do 1.6.

 

9)   Strom poničený při vichřici bude pořezán do 30.6. – zodpovídá Moulis + Mareš

 

10) Setkání Planých 23.6. – pro reprezentaci města 4 ženy zajistí Šulcová, 4 muže Moulis

 

11)  Dopinkná pro hráče registrovaných soutěží a jejich nejbližší uskutečnit v termínu 23. nebo 30.6. (podle termínu Veteran Cupu). Blažek zajistí občerstvení jako poděkování hráčům za vzornou reprezentaci tenisového oddílu, TO uvolní pro tuto akci částku 3.000 Kč

 

12) Příspěvky – viz příloha

 

13) GDPR – Mareš zajistí od předsedy TO formulář, do schůze Sokola se asi nepodaří sehnat podpisy členů vzhledem k časové tísni a široké členské základně

 

14) Danko předal informaci p. Fleisiga o tvořící se plísni v souvislosti s rekonstrukcí střechy na sokolovně. Danko zajistí fotodokumentaci, zjistí stav a celou záležitost doporučuje výbor TO řešit na VS Sokola s doporučením zainteresovat do celé záležitosti stavební dozor.

 

 

 

 

Zapsal: Kolesa