5. schůze výboru TO Sokol Planá ze dne 15. 6. 2018

26.06.2018 12:15

Zápis

z 5. schůze výboru TO Sokol  Planá ze dne 15. 6. 2018

Přítomni: Danko, Kolesa, Mareš, Blažek, Šulcová, Fiala

Omluven: Moulis

Program:

1.  Kontrola úkolů z minulé VS

Splněno:

Ø  pomoc při organizaci turnaje dětí, pořádaný DDM

Ø  rozeslány propozice na Veteran Cup, turnaj proběhne 30. 6. 2018, podrobnosti domluví Kolesa (organizace), Danko (ceny), Blažek (občerstvení)

Ø  míče na registrované turnaje dodány (Danko)

Ø  padlý strom pořezán a odklizen (poděkování Mareš, Moulis, Petrák….)

Ø  setkání Planých organizačně zajištěno

Ø  Dopinkná dne 23. 6. V 16:00 – pozvání rodičů a hráčů zajistí Danko

Ø  Příspěvky – do 30. 6. odevzdá Kolesa Mandové

 

2.    Tenisový kemp – proběhne v termínu 28. – 31. 8. 2018 v Mariánských Lázních ve spolupráci s TO Skalník M.Lázně

Ø  Cenové relace – ubytování 200 Kč os/noc, strava v hotelu Svoboda 250 Kč os/den, pronájem kurtů 50 Kč/hod

Ø  Počet účastníků doladit a s rodiči projednat do 30. 6. Danko

Ø  Předpoklad 8 dorostenců, kteří hráli soutěž + 4 mladší začínající + 3 treneři + 2 další pro doprovodný program. Upřesnit do 30.6.

Ø  Od dětí vybírat 2000 Kč/os.

Ø  Požádat o příspěvek 20.000 Kč Sokol (10.000 plánováno pro letošní rok, 10.000 Kč přebytek z loňského roku byl odevzdán Sokolu = 20.000 celkem. Na VS Sokola přednese Fiala

 

3.  Nesplněné úkoly:

Ø  Plot – předložit požadavek na kompletní výměnu oplocení na schůzi Sokola 28.6. Zatím nabídka na cenu 331.000 Kč

Ø  Regulace potoka

Ø  Dřevo na lavičky

Ø  Pokračovat v získávání souhlasů GDPR (všichni členové)

 

 

Zapsal: Kolesa: Kolesa