8. schůze výboru TO Sokol  Planá ze dne 20. 12. 2018

02.01.2019 21:40

Zápis

z 8. schůze výboru TO Sokol  Planá ze dne 20. 12. 2018

Přítomni: Danko, Kolesa, Blažek, Fiala, Moulis

Omluveni: Mareš, Šulcová

Program:

 

1. Zprávy ze Sokola

* nájemce Sokolovny p. Fleisig předá prostory do 31. 12. 2018.

 

2. Mládež (host). 

* p. Bařák přednesl svou trenérskou činnost v DDM, Chodové Plané a Plané od roku 2011.

Navrhl propojení tenisového kroužku DDM a TO.

Další požadavky p. Bařáka:

Finanční příspěvek (nejsou lidi)

Zaplacení vstupního příspěvku

Prostory (tenisové kurty pondělí a středa)

 

3. Příprava na roční schůzi

* Dne 3. ledna 2019 od 16:00 bude schůze výboru.

* Zápis

* Rozpočet 2018

* Návrh rozpočtu 2019

 

4. Ostatní (úkoly)

 

 

 

Zapsal: Moulis