Říjen 2016

02.11.2016 16:08

Zápis

z 18. schůze výboru Tenisového oddílu Planá konané dne 26.10.2016

 

Přítomni: Danko Jan, Fiala Pavel, Kolesa Jindřich, Mareš Jaromil, Plešáková Marie, Šulcová Zdeňka

Omluveni: Vladislav Kulíř ml.

 

Program: 1. Kontrola uložených úkolů  2. Brigádnické hodiny  3. Členské a oddílové  příspěvky  4. Hospodaření oddílu

 

Ad 1) Informace o nezaplacených příspěvcích a brigádnických hodinách byla vložena na webové stránky oddílu.

 

Ad 2) Tito členové nemají odpracované všechny brigádnické hodiny – Kňourek, Kokay, Horáková, Ládr, Kadlec, Mareš Vojta, Petr a Helena Zušťákovi, Hlava, Wurm, Manda Marek, Fleisig, Manda Vladimír. Členové budou muset neodpracované hodiny zaplatit (jedna neodpracovaná brig. hodina je za 200 Kč, celkem musí člen odpracovat 5 hodin). Tito členové budou osloveni a do 20. listopadu 2016 zašlou peníze na účet TJ Sokol Planá.

 

Ad 3) Dále se kontrolovalo, kdo ze členů nezaplatil členské a oddílové příspěvky. Nezaplatili tito členové – Dusil, Kapolková, Kuschel, Manda Roman, Vokrojová, Raba, Rožnaj, Daniel a Richard Kokay, Petr a Helena Zušťákovi. I tito členové musí zaplatit do 20. listopadu.

 

Ad 4) Předseda TO seznámil členy výboru s průběžnými výsledky hospodaření v roce 2016.

 

 

 

Usnesení

z 18. schůze výboru Tenisového oddílu Planá konané dne 26.10.2016

 

U 51) Výbor TO bere na vědomí

  • informaci o nezaplacených brigádnických hodinách a nezaplacených členských a oddílových příspěvcích
  • informaci o hospodaření oddílu v roce 2016

 

U 52) Výbor TO schválil

  • datum, do kterého všichni členové doplatí brig. hodiny, členské a oddílové příspěvky

 

U 53) Výbor ukládá

  • Plešákové, aby oslovila pana Kuschela a paní Vokrojovou (zaplacení příspěvků)
  • Fialovi, aby oslovil pana Dusila, Mandu Romana a Zušťákovi (zaplacení příspěvků)

 

Pavel Fiala, předseda TO                   .......................................................

Jaromil Mareš, místopředseda TO     .......................................................