z 6. schůze výboru TO Sokol Planá ze dne 13. 9. 2018

09.10.2018 13:18

Zápis

z 6. schůze výboru TO Sokol  Planá ze dne 13. 9. 2018

Přítomni: Danko, Kolesa, Blažek, Fiala, Moulis

Omluveni: Mareš, Šulcová

Program:

1.   Kontrola úkolů z minulé VS

Splněno:

Ø  Proběhl tenisový kemp za účasti 12 frekventantů v M.Lázních. Sokol na tuto akci uvolnil 15.000 Kč. Do konce září provést vyúčtování s p. Mandovou - Kolesa

Ø  Uskutečnil se veteránský deblový turnaj – jako tradičně s velice dobrým obsazením i účastí – celkem hrálo 32 hráčů starších 40 let. Poděkování všem, kteří pomohli s organizací, speciálně Vlastovi Blažkovi za přípravu občerstvení

Ø  Úspěšně proběhly všechny 3 plánované turnaje registrovaných hráčů (mladší žáci, dorost, dospělí), dobrá účast i kvalitní obsazení

Ø  Uskutečnil se také turnaj neregistrovaných žen, celkem se zúčastnilo 6 dvojic

Ø  Dopinkná se uskutečnila dle plánu dne 23. 6. Bohužel účast, především dospělých hráčů, byla velice slabá

 

2.     Informace nájemce Sokolovny p. Fleisiga o tom, že nebude dále pokračovat s činností v pronajatých prostorách. Záležitost bude řešena na mimořádné schůzi Sokola.

 

3.     Závěrečný oddílový turnaj proběhne 29. 9. od 9:00. Po tomto datu bude dále hraní možné za předpokladu příznivého počasí, na stránkách TO bude později správce kurtů informovat o zazimování kurtů a s tím spojenými brigádami.

 

4.   Hala – zamluvena od 1. 12. – celkově 6 hodin týdně (Ne, Po, St 18:00 – 20:00) do 31. 3. 19.

 

5.   Jednáním o možné slevě na halu s ředitele ZŠ pověřeni Danko a Kolesa – do 31.10.

 

6.   Nesplněné úkoly:

Ø  Oplocení kurtů bylo projednáno, zatím nebylo rozhodnuto vzhledem k tomu, že existuje jen jediná nabídka

Ø  Regulace potoka

Ø  Pokračovat v získávání souhlasů GDPR (všichni členové)

 

 

Zapsal: Kolesa