Zápis č. 1 ze dne 3. 1. 2019

09.01.2019 09:56

Zápis č. 1 ze dne 3. 1. 2019

Přítomni: Fiala, Kašpar, Mareš, Kolesa, Danko, Šmejkal, Janovec, Blažek, Mandová

Omluveni: Nekovář, Čengery

 

Program:

1.     Sokolovna

ü  Předseda TJ Sokol informoval o aktuálním stavu. Stávající nájemce p. Fleisig doposud nevyklidil prostory a požádal o další odklad. Dále neuhradil nájmy za měsíce IX. – XII. s tím, že během pronájmu udělal v objektu řadu oprav, které chce zohlednit (snížení nebo odpuštění dlužného nájmu)

ü  Výbor stanovil jako poslední termín k vyklizení Sokolovny 10. 1. 2019. Pověřuje předsedu p. Fialu a p. Kolesu dalším jednáním s p.Fleisigem, 4. 1. bude provedena prohlídka Sokolovny za účelem obhlídky stavu, zajištění temperování budovy, výměny FAB u vstupních dveří (1 klíč Fleisig, 1 klíč Fiala)

ü  10. 1. finální kontrola objektu, převzetí klíče od p.Fleisiga

ü  Požadavky p. Fleisiga řešit za jeho osobní přítomnosti na schůzi v únoru

 

2.    P. Mandová předložila návrh na vyúčtování dotace od MěÚ Planá a předběžnou výsledovku hospodaření za rok 2018. Dále upozornila na nutnost odevzdat případné účetní doklady pro zaúčtování za rok 2018 nejpozději do 15. 1. 2019

 

3.    Zástupci oddílů odevzdali rozpočty na rok 2019 spolu s požadavky na dotaci.

 

4.    Stanoveny kvóty na Valnou hromadu TJ Sokol: TO 8+2, KČT 6+1, VO 4, LO 3

 

5.    Nákup žebříku pro potřeby KČT (značení) ve výši 2.635 Kč zapsat do inv. knihy

 

6.    Zprávy z oddílů:

ü  KČT - 27. 12. výroční schůze, 1. 1. 19 novoroční výšlap

ü  VO – 15. 12. Vánoční turnaj, 1. 2. výroční schůze

ü  LO – 5. 1. zahajují lyžařský výcvik prvním zájezdem na Pernink

ü  TO – 29. – 30. 12. OP dospělých, probíhá pětidílný seriál pro dospělé registrované hráče v M. Lázních, 19. 1. výroční schůze

 

Příští schůze 7. 2. 2019

Zapsal: Kolesa