Zápis č. 8 ze schůze výboru TJ Sokol Planá z.s.

02.01.2019 21:47

Zápis č. 8 ze schůze výboru TJ Sokol Planá z.s.

 

 

Přítomní: pánové Fiala,Kašpar,Nekovář,Danko,Šmejkal,Mareš

 

1. Oplocení tenisových kurtů – p. Fiala zjistí, zda je v nabídce také demontáž stávajícího oplocení,

- byla oslovena ještě druhá firma, která má potvrdit zájem, komunikaci realizuje p. Šmejkal, termín do 9.11.2018

 

2. Budova sokolovny – po datu ukončení smluvního vztahu zajistí p. Fiala přepis elektřiny,vody a plynu na TJ Sokol Planá z.s., dále projedná vyřešení stávajícího dluhu na nájemném s posledním pronajímatelem, jde o měsíce září a říjen 2018

 

Po předání klíčů od sokolovny zajistí Mareš prezentaci nemovitosti na stránkách realitní kanceláře Razka Tachov

 

 

3. Turistický oddíl slaví 45. výročí působení v  Plané, zároveň svou činností oslaví 100. výročí vzniku Československa a 130 let existence Klubu Českých turistů (na začátku se pravděpodobně jmenovali jinak…). Zorganizují turnaj v bovlingu a zúčastní se na krajském setkání turistů v Horažďovicích

 

Lyžařský oddíl nastavuje novou výši příspěvků pro dětské účastníky činnosti na výši 1900,-Kč hlavně  k růstu nákladů na dopravu, projednání bude předmětem výroční schůze LO.

 

 

Volejbal nadále realizuje týdenní treninky, zorganizuje soustředění v Železné Rudě ve dnech 2.-4.112018

 

 

Tenisový oddíl ukončil úspěšnou sezonu na antuce v areálu v Plané, zorganizoval brigádu na úklid mobiliáře kurtů před nástupem zimního období, nadále pokračuje individuální příprava tenistů v zimním období, včetně organizovaných treninků v hale

 

Na příští schůzi si oddíly připraví termíny výročních schůzí.

 

 

Termín příští schůze je stanovem na 6.12.2018 v kluboně TO