Zápis z 1. schůze 2018

04.04.2018 11:45

Zápis z výborové schůze TJ Sokol Planá č. 1 /2018

 

Dne 1. 3. 2018

 

Přítomní: p. Kašpar, Mareš, Šmejkal, Danko, Čengery, Fiala,

Omluveni: p. Nekovář, Janovec, Kolesa

Zástupce kontrolní komise přečetl zápis z jednání KK.
Předseda komise je František Končelík.
Komise doporučuje výboru TJ zavedení jednotné evidence hmotného majetku.
Komise doporučuje výboru TJ stanovit postup při inventarizaci hmotného majetku, včetně způsobu sestavení inventurních komisí a komisí likvidačních a škodních.

Inventura a evidence majetku musí proběhnout do 31. 5. 2018

K předání razítka panem Nekovářem, panu Marešovi dojde na řádné schůzi, dne 5. 4. 2018

Před každou řádnou schůzí bude zaslán program, ke kterému se bude moci každý člen výboru vyjádřit, případně jej doplnit.

Nastavení pravidel evidence majetku. Stanovení cenový limit pro povinnost evidovat.
Pravidla pro odpisy majetku. Kontrola a doplnění inventárních knih oddílů. To vše do řádné schůze, dne 5. 4. 2018.

LO – ukončení sezóny, 6 zájezdů řádně proběhlo. Nyní závěrečné soustředění instruktorů.

TO – zahájení sezóny 2018, tréninky v hale, příprava na soutěže.

VO – bez zprávy

KČT – Přípravy na Plánskou padesátku. 130 let od založení KČT a výročí 100 let republiky. Plánujeme 10. 3. účast na akci v Horní Bříze. Snažíme se o úpravu tzv. žluté stezky na Kříženec.

Předložena žádost o uhrazení faktury za čištění kanalizace z budovy Sokolovny. Částka k uhrazení je 690 Kč. Výbor rozhodl o proplacení z peněz tělovýchovné jednoty.

Zajistit změnu statutárních zástupců u Rejstříkového soudu v Plzni.
Zaslat usnesení z Valné hromady se všemi náležitostmi (předsednictvo jmenovitě s daty narození a s adresou bydliště)