Zápis z 11. schůze výboru

25.06.2015 06:09

Zápis

z 11. schůze výboru Tenisového oddílu Planá konané dne 21. 5. 2015

Přítomni: Pavel Fiala, Jan Danko, Jindřich Kolesa, Vladislav Kulíř, Zdeňka Šulcová, Marie Plešáková

Omluveni: Jaromil Mareš

Program: 1. Zahájení schůze, schválení programu 2. Plnění úkolů z minulé schůze 3. Kontrola placení příspěvků 4. Program na oslavu 30. výročí založení kurtů 5. Závěr

Ad 1) Předseda Tenisového oddílu Planá Pavel Fiala zahájil 11. schůzi TO a seznámil přítomné s programem schůze. Všichni členové výboru s programem jednohlasně souhlasili.

Ad 2) Plnění uložených úkolů z minulé schůze:

 • propozice pro turnaj zakladatelů připravuje J. Kolesa - úkol trvá
 • pozvánky pro hosty 30. výročí založení kurtů jsou rozeslány
 • foto pásmo Jak šel čas – Jan Danko-připravuje se
 • Perličky z kroniky – splněno
 • stan bude zapůjčen ze školy v Plané – splněno
 • zhotovení podlahy do stanu zajišťuje J. Kolesa – splněno
 • propozice pro generační turnaj připravuje P. Fiala-úkol trvá (bude se hrát od roku narození 2003)
 • tenistu pro exhibici shání J. Mareš – úkol trvá
 • o konání akce byl informován MěÚ Planá – splněno
 • 10 kusů pivních setů bude zapůjčeno od MKS Planá – zajistí Z. Šulcová

Ad 3) Při kontrole placení příspěvků byly zjištěny různé nedostatky. Na místě bylo rozhodnuto, které neplatiče ještě oslovit, někteří členové byli omluveni z placení na jejich žádost (což bude doplněno v seznamu), zajistí M. Plešáková.

Ad 4) Pavel Fiala seznámil členy výboru s plánovaným programem na Oslavy 30 let založení kurtů. Rozdělovaly se úkoly a proběhla diskuse ohledně organizace, umístění stanu a grilu. Dále se rozhodovalo jaké osvětlení pořídit do nově vybudované pergoly. Bylo rozhodnuto o namontování zářivek.

Ad 5) V 19.15 hod. Pavel Fiala ukončil schůzi. Příští jednání se uskuteční podle potřeby (hlavně k programu 30. výročí založení kurtů).

Usnesení

Z 11. schůze výboru Tenisového oddílu Planá konané dne 21.5.2015

 

U 32) Výbor TO bere na vědomí

 • splnění úkolů z minulé schůze
 • úkoly, které trvají

 

U 33) Výbor TO schválil

 • zakoupit a nainstalovat zářivky na strop pergoly

 

U 34) Výbor TO ukládá

 • upravit seznam zaplacených příspěvků TO – Plešáková

 

Zapsala M. Plešáková