Zápis z výborové schůze TJ Sokol Planá č. 3 /2018

10.05.2018 09:19

Zápis z výborové schůze TJ Sokol Planá č. 3 /2018

 

Dne 3. 5.  2018

 

Přítomní: p. Fiala, Kašpar, Mareš, Danko, Kolesa, Nekovář, Čengery

Omluven: Janovec

Nepřítomen: Šmejkal

 

1)      Evidence majetku

ü  Veškerý majetek TJ Sokol Planá, z.s. bude převeden do jediné inventární knihy. Jednotlivé oddíly své inventární knihy předaly předsedovi kontrolní komise s výjimkou LO (nepřítomnost zástupce LO).

ü  LO předá inventární knihu do 15.5.2018

ü  Pro evidenci majetku byl stanoven limit 500,- Kč pro věci trvalejší hodnoty

ü  Jakékoliv přírůstky budou zapisovány v nejkratší možné době po nabytí

ü  Inventura a evidence majetku proběhne do 31. 5. 2018, o výsledku podá informaci na příští VS Sokola předseda kontrolní komise

ü  Pravidla pro odpisy majetku předloží k diskuzi na červnové VS předseda kontrolní komise

2)      Usnesení z Valné hromady

ü  Doplněno o adresy a data narození statutárních zástupců TJ

ü  Zajistit nahlášení změny statutárních zástupců u Rejstříkového soudu v Plzni – úkol trvá

3)      Zprávy z oddílů

ü  VO –běžný tréninkový cyklus

ü  KČT – Plánská 50 (21.4.) Úspěšná akce i díky příznivému počasí, celková účast 1.802 lidí, z toho 303 cyklistů, do 15.5. provede p. Kašpar vyúčtování celé akce s hospodářkou TJ

ü  TO – brigádnicky zajištěno obnovení povrchů kurtů na letní sezónu,  zahájeny soutěže družstev dorostu a dospělých

4)      Převod majetku

ü  Rozhodnutím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bude převeden do vlastnictví TJ pozemek 359/7

5)      Různé

ü  Žádost p. Janovce o změnu termínů VS Sokola – zamítnuto jednohlasně, schůze nadále první čtvrtek v měsíci

ü  Smlouva se správcem tenisového areálu předána p. Mandové

ü  Změna hospodářky od 30.6.2018 – v jednání

ü  Na příští VS pozvat p. Basákovou, jako poděkování za dlouholetou práci ve výboru Sokola. Zajistit voucher na částku 2.500 Kč do vybraného sportovního obchodu – Kolesa + Nekovář

ü  Do příští schůze zajistí každý oddíl od svých členů vyplněný formulář od ČUS

ü  P. Mandová dodá na příští VS účetní doklady od roku 2013 do současnosti

ü  Příští schůze 7. 6. 2018 od 17:00 na kurtech

 

 

Zapsal: Kolesa