Zápis z výborové schůze TJ Sokol Planá č. 4 /2018

26.06.2018 12:15

Zápis z výborové schůze TJ Sokol Planá č. 4 /2018

Dne 7. 6.  2018

 

Přítomní:  Fiala, Kašpar, Mareš, Danko, Kolesa, Nekovář, Mandová

Nepřítomen: Šmejkal, Janovec, Čengery

Hosté: Blažek – předseda kontrolní komise, Antropius

1)      Předseda TJ Sokol poděkoval p. Basákové jménem celého výboru za dlouholetou práci ve výboru Tj a předal  jí dar v hodnotě 2.500,- Kč.

2)      Účetní TJ Sokol – předseda TJ informoval výbor o tom, že došlo k dohodě s p. Mandovou, která bude nadále vykonávat pro TJ Sokol práci spojenou s vedením účetnictví TJ. Současně byla členy výboru jednohlasně schválena odměna p. Mandové za tuto činnost ve výši 5.000 Kč čtvrtletně a zakoupení  laserové tiskárny v ceně do 4000,- Kč (zajistí Fiala).

3)      Info ze zasedání ČUS v Tachově – Fiala

ü  GDPR – u dětí do 15 let zajistit souhlas obou rodičů, právo člena „být zapomenut“ (např. ukončení členství při nezaplacení příspěvků)

ü  Možnost získání dotací přes práci s min. 12 organizovanými dětmi

4)      Pronájem sokolovny – nájemce p. Fleisig s velkou pravděpodobností končí k 30.6.2018. Statutární zástupci byli výborem pověřeni jednáním s p. Fleisigem, o jeho výsledku budou informovat na příští VS

5)      Vlhkost v sokolovně – informaci podal Danko. Pravděpodobně v důsledku opravy střechy se vyskytuje vlhkost v horních rozích hlavního prostoru. Výbor pověřuje statutární zástupce celou záležitost posoudit při jednání s nájemcem a rovněž informovat na příští VS.

6)      Zprávy z oddílů

ü  KČT – odevzdáno vyúčtování Plánské 50, uskutečněny  vycházky – Skryjská jezírka

ü  TO – pokračují krajské soutěže dorostu a dospělých, příprava na setkání Planých, Veteran Cup a registrované turnaje

ü  VO – běžná klubová činnost

7)      Evidence majetku – tento bod neprojednán – přesouvá se na  příští VS, která se uskuteční  28. 6. V 17:00, připomínám jednotlivé body:

ü  Veškerý majetek TJ Sokol Planá, z.s. bude převeden do jediné inventární knihy. Jednotlivé oddíly své inventární knihy předaly předsedovi kontrolní komise s výjimkou LO (nepřítomnost zástupce LO).

ü  LO předá inventární knihu do 15.5.2018

ü  Pro evidenci majetku byl stanoven limit 500,- Kč pro věci trvalejší hodnoty

ü  Inventura a evidence majetku proběhne do 31. 5. 2018, o výsledku podá informaci na příští VS Sokola předseda kontrolní komise

ü  Pravidla pro odpisy majetku předloží k diskuzi na červnové VS předseda kontrolní komise

 

Zapsal: Kolesa