Zápis z výborové schůze TJ Sokol Planá č. 5 /2018

16.07.2018 12:10

Zápis z výborové schůze TJ Sokol Planá č. 5 /2018

Dne 29. 6.  2018

 

Přítomní:  Fiala, Kašpar, Danko, Kolesa, Nekovář, Janovec, Čengery, Šmejkal

Omluven: Mareš

Hosté: Blažek – předseda kontrolní komise

 

1)      Rozdělení finanční dotace Města Planá – přiděleno 150.000 Kč, požadavky oddílů 158.600 Kč. Výbor rozhodl jednohlasně o tom, že požadavky oddílů budou vykryty v plné výši a schodek 8.600 Kč bude doplněn z prostředků TJ Sokol Planá. Jednotlivé oddíly mohou z dotace čerpat do výše:

Ø  KČT                     22.100,- Kč

Ø  LO                       51.500,- Kč

Ø  VO                      20.000,- Kč

Ø  TO                      65.000,- Kč

Ø  Celkem              158.600,- Kč

2)      Sokolovna nájem

Ø  Nájemce p. Fleisig oznámil záměr ukončit činnost za stávajících podmínek k 30.6.2018

Ø  Po následném jednání mezi ním a zástupci Sokola (Fiala, Kašpar) bylo prozatím navrženo, aby p. Fleisigovi byl odpuštěn nájem za měsíce červenec a srpen s tím, že p. Fleisig do 15.7. oznámí, zda a případně za jakých podmínek bude pokračovat, případně skončí. V případě pokračování bude vytvořen dodatek ke stávající smlouvě případně písemná výpověď. Výbor s tímto postupem souhlasí (odpuštění nájmu za VII a VIII/18) jednohlasně.

Ø  Dalším jednáním pověřen p. Fiala a Kašpar

3)      Vlhkost v sokolovně – p. Šmejkal kontaktuje stavební dozor a zhotovitele k posouzení stavu a návrhu řešení. Stavební deník dodá stavební dozor výboru TJ Sokol

4)      Tenisový kemp – TO požádal o 15.000 Kč na tenisový kemp dětí a mládeže. Tato částka byla v loňském roce vrácena  jako nevyčerpaná. Výbor schválil jednohlasně.

5)      Oplocení na kurtech (klec) – TO předložil nabídku na vybudování nového oplocení kurtů ve výši 331.000 Kč. Členové výboru se pokusí zajistit další nabídky do 30.8.2018, tak aby mohla být akce realizována do konce letošního kalendářního roku.

 

 

Zapsal Kolesa