Představenstvo :

Kontakty :

Fiala Pavel

725 528 092

fiala.pa73@gmail.com

Mareš Jaromil

603 715 249

jaromil.mares@seznam.cz

Moulis Pavel

603 178 877

pavel.moulis75@gmail.com

Danko Jan

728 500 812

jan.danko86@email.cz

Blažek Vlastimil

601 371 939

v.blazek@seznam.cz

Kolesa Jindřich

705 218 774

jindrich.kolesa@gmail.com

Šulcová Zdena

603 589 596

sulcovka@email.cz

 

Předseda               :        Pavel FIALA -

Ø  organizace registrovaných turnajů, sponzoři, spolupráce se StoraEnso, příprava podkladů pro žádost o příspěvek města na činnost a jeho vyúčtování

 

Místopředseda       :        Jaromil MAREŠ  -

Ø  – z pozice radního Města Planá lobovat za finance do TJ Sokol Planá, chalupářské turnaje odehrát v maximální možné míře v Plané (zdraj financí za pronájem kurtů), oslovení potenciálních sponzorů

 

Člen výboru           :        Jan DANKO -

Ø  vstoupit do jednání s p. Bařákem, přizvat ho na výbor a obnovit v Plané základní tenisovou výuku, nabídnout DDM v Plané resp. škole možnost sportovního vyžití dětí na kurtech, péče o hráče regionálních soutěží, spolupráce s Krajským tenisovým svazem v Plzni

 

 Člen výboru           :        Jindřich KOLESA -

Ø  výběr příspěvků, finance, organizace veteránského tenisu včetně tradičního turnaje dříve narozených v deblech, pomoc při organizaci alespoň jednoho registrovaného turnaje

 

Člen výboru           :        Zdena ŠULCOVÁ -

Ø  prověřit zájem o pravidelnou amatérskou činnost ženského tenisu (obdoba mužské „juniorky“), zorganizovat alespoň jeden turnaj pro ženy

 

Člen výboru           :       Vlastimil BLAŽEK -

Ø  oprava laviček (dřevěné části) před sezónou se snahou zapojit i méně aktivní členy, pomoc při práci s dětmi, podpora regionálních soutěží např. dopravou

 

Člen výboru           :        Pavel MOULIS -

Ø  garance alespoň jednoho turnaje registrovaných, péče o zeleň v areálu, v případě potřeby zajistit opravu kovových částí laviček

 

Správec kurtů      :        Jan DANKO - údržba a kontrola areálu, výběr poplatku za pronájem kurtů