Zápisy TJ

Zápis z valné hromady TJ Sokol Planá, konané dne 14. 2. 2019

06.05.2019 10:10
Zápis z valné hromady TJ Sokol Planá, konané dne 14. 2. 2019   Přítomní: 19 delegátů s právem hlasovacím - viz prezenční listina   Program: 1)      Zahájení 2)      Návrh programu VH 3)      Volba...

Zápis č. 5 ze dne 4. 4. 2019

06.05.2019 10:06
Zápis č. 5 ze dne 4. 4. 2019 Přítomni: Fiala, Kašpar, Nekovář, Kolesa, Danko, Janovec, Čengery, Mandová Omluven: Mareš Nepřítomen: Šmejkal   Program: 1.     Sokolovna – zatím jeden zájemce, se záměrem využít objekt jako stáčírnu limonád, do konce týdne by měla proběhnout...

Zápis č. 3 ze dne 7. 2. 2019

20.02.2019 15:21
Zápis č. 3 ze dne 7. 2. 2019 Přítomni: Fiala, Kašpar, Nekovář, Mareš, Kolesa, Danko, Šmejkal, Janovec, Blažek, Mandová Nepřítomen: Čengery   Program: Příprava Valné hromady TJ Sokol Planá, z.s. Zpráva o činnosti oddílů Zpráva o činnosti výboru za rok 2018 Návrh rozpočtu na rok...

Zápis č. 2 z mimořádné výborové schůze dne 14. 1. 2019

22.01.2019 06:47
Zápis č. 2  z mimořádné výborové schůze dne 14. 1. 2019 Přítomni: Fiala, Kašpar, Kolesa, Nekovář, Blažek (za kontrolní komisi) Host: Fleisig   Program: 1.     Podle informace p.Fleisiga je sokovna vyklizená s výjimkou lednice (čeká se na odvoz firmou Coca...

Zápis č. 1 ze dne 3. 1. 2019

09.01.2019 09:56
Zápis č. 1 ze dne 3. 1. 2019 Přítomni: Fiala, Kašpar, Mareš, Kolesa, Danko, Šmejkal, Janovec, Blažek, Mandová Omluveni: Nekovář, Čengery   Program: 1.     Sokolovna ü  Předseda TJ Sokol informoval o aktuálním stavu. Stávající nájemce p. Fleisig doposud nevyklidil...

Zápis ze schůze č. 9 ze dne 6.12.2018

02.01.2019 21:48
TJ Sokol Planá z.s.   Zápis ze schůze č. 9 ze dne 6.12.2018   Přítomni: pánové Fiala,Kašpar, Čengery,Mareš,Danko,Šmejkal                  host: paní Mandová  1. stanoven termín valné hromady a to na...

Zápis č. 8 ze schůze výboru TJ Sokol Planá z.s.

02.01.2019 21:47
Zápis č. 8 ze schůze výboru TJ Sokol Planá z.s.     Přítomní: pánové Fiala,Kašpar,Nekovář,Danko,Šmejkal,Mareš   1. Oplocení tenisových kurtů – p. Fiala zjistí, zda je v nabídce také demontáž stávajícího oplocení, - byla oslovena ještě druhá firma, která má potvrdit zájem, komunikaci...

Zápis z výborové schůze TJ Sokol Planá č. 7 /2018

02.01.2019 21:45
Zápis z výborové schůze TJ Sokol Planá č. 7 /2018 Dne 4. 10. 2018   Přítomní:  Fiala, Kašpar, Kolesa, Nekovář, Mareš, Mandová   1) Pronájem Sokolovny  – informaci podal předseda – zatím 1 neoficiální zájemce se záměrem zachovat v objektu stávající činnosti. Pokud do 20. 10....

Zápis z výborové schůze TJ Sokol Planá č. 6 /2018

09.10.2018 13:15
Zápis z výborové schůze TJ Sokol Planá č. 6 /2018 Dne 6. 9.  2018   Přítomní:  Fiala, Kašpar, Danko, Kolesa, Nekovář, Janovec, Šmejkal, Mareš   1)      Pronájem Sokolovny  – výbor pověřuje předsedu p. Fialu jednáním s p.Fleisigem za účelem...

Zápis z výborové schůze TJ Sokol Planá č. 7 /2018

09.10.2018 13:15
Zápis z výborové schůze TJ Sokol Planá č. 7 /2018 Dne 4. 10. 2018   Přítomní:  Fiala, Kašpar, Kolesa, Nekovář, Mareš, Mandová   1)      Pronájem Sokolovny  – informaci podal předseda – zatím 1 neoficiální zájemce se záměrem zachovat v objektu...
1 | 2 >>