Historie

Něco málo o naší historii :

Tenisový areál se začal budovat 12.10.1983 a slavnostně otevřen před československou televizí 3.8.1985.Dále vyšel článek v novinách roku 1986 pod titulem : "JAK PLANÁ DÝCHÁ TENISEM" .Tento článek popisoval mimo jiné i postup budování tenisových dvorců : Na někdejším školním hřišti,v prostoru městského sportoviště nebylo takřka nic.Přesně 12.října 1983 se zabořili první lopaty motyky a rýče a poté šlo vše ráz na ráz.Výstavba dvorců se stala věcí celého města a na kurtech pracovali desítky a desítky lidí.Protože tento areál vyrostl jako neinvestiční budova pracovníci pracovali bez nároku na jakou koli odměnu.Teď malé seznámení těch kteří se o výstavbu nejvíce zasloužili.Bez funkcionářů to tehdy nebylo možné,v té době byl ve funkci předsedy pan Vladimír Konrád a tajemník Petr Zeman,dále je tu autor žádosti o výstavbu pan Václav Zach.Celá organizační práce ležela na bedrech Karla Rybenského,který odpracoval na výstavbě 687 hodin.Mechanické prostředky zajišťoval pan Vladimír Manda,který odpracoval 339 hodin.Dále jsou zde další jména,která se nemalou měrou zasloužili o výstavbu zde jsou někteří z nich : Václav Sládek (tehdejší předseda TO ) 725 hodin. František Šilhavý 1 075 hodin,Josef Staněk 244 hodin,Karel Havel 166 hodin,Jindřich Kolesa 154 hodin, Pepa Donoval 237 h., Vláďa Jeřábek 103 h. a další ,z mladíků to byli např. : Roman Frouz 173 h. , Jirka Fleisig 123 h. ,Standa Ládr 71 h. a další.Poté následovaly další roky,kdy se dobudovával tento areál,například přístavba a ostatní práce.Nesmíme zapomenout i na další členy,kteří nebyli při budování areálu a stali se členy v následujících letech.Jedná se o velkou pomoc bývalého ZVAKU pod vedením pana HOLÉHO.Jejich zásluhou stále funguje čerpání vody,bez kterého by kurty nebyly provozu schopné.V současné době tato firma zajistila opravu soklu na objektu a jako sponzorský dar zajistila kvalitní poutač areálu.Tenisové kurty fungují dodnes a získali si obrovské množství příznivců.Věřme,že tento areál neskončí a svoje dobré jméno bude i nadále rozvíjet.