2.schůze výboru

27.04.2013 17:29

Zápis

z 2. schůze výboru Tenisového oddílu Planá konané dne 17.4.2013

 

Přítomni: Vladislav Kulíř,  Jaromil Mareš, Jan Danko, Antonín Peklo, Marie Plešáková

Hosté:      František Šilhavý, Lukáš Kulíř

Program: 1. Kontrola uložených úkolů 2. Rekonstrukce oplocení kurtů 3. Zabezpečení  6. ročníku turnaje žactva a dorostu v rámci Dne dětí  4. Práce správce 5. Uložení úkolů

 

ad 1) Čištění potoka a strouhy za kurty se bude provádět průběžně v rámci brigádnických hodin členů TO.

Neodpracované brig. hodiny za rok 2012 - zůstává úkol pro správce-nahlásit neodpracované brigádnické hodiny za rok 2012 a zveřejnit na webu TO.

Na dnešní schůzi měla být pozvána vedoucí Domu dětí a mládeže Planá paní Vivodíková, omlouvá se, dnes ji zastupuje pan Šilhavý.

 

ad 2) Rekonstrukce oplocení kurtů – vznikla diskuse, J. Mareš navrhuje – požádat Sokol Planá, aby zjistili možnosti dotace z EU na oplocení kurtů. Kdyby se tento rok dotace vyřizovala, příští rok bychom rekonstrukci mohli realizovat.

V případě, že bychom dotaci nezískali, Sokol by musel nakoupit materiál, práci bychom si udělali sami v rámci brigády, práce by se ale prodloužila odhadem na 4 roky, bylo by složité naplánování, vzniklo by nebezpečí úrazu, možná i omezení hraní tenisu. Je nutné oslovit odborníka (zámečník p. Ludvík, Hejlek), aby se vyjádřili ke stávajícímu stavu – zajistí V. Kulíř ml.  Pro názornost zjistil A. Peklo aktuální ceny materiálu – 2 m pletiva 110 Kč, 1 m lešenářské trubky 62 Kč.

 

ad 3)  6. ročník otevřeného turnaje žactva a mladšího dorostu v rámci Dne dětí proběhne v sobotu 8.6.2013. TO zajistí opět občerstvení pro děti zdarma (párek, pití, tatranka), též zajistí přítomnost rozhodčích.

Zajištění kurtů pro kurzy žáků a dorostu o prázdninách:

úterý –   od 14 do 16 hodin, trenér pan Bařák

čtvrtek – od 14 do 16 hodin, trenér pan Bařák

pátek -    od 15 do 17 hodin, trenér pan Šilhavý

Pro účely tréninků budou využívány kurty č. 4 a 5, příležitostně i kurt č. 3. Také bude zajištěna služba – dohled dospělých.

 

ad 4) Je nutné koupit  kolečko – 2 ks, lopatu – 2 ks, železné hrábě – 2 ks – zajistí správce.

Soupis neodpracovaných brigádnických hodin za r. 2012 a  zveřejnění na webu TO – zajistí správce.

Do budoucna se počítá s tím, že budou na kurtech pracovat 2 správci, kteří se budou střídat. Bude tak lépe zajištěn pořádek a dohled na kurtech. Na příští schůzi pozveme druhého správce a domluvíme podmínky – zajistí V. Kulíř ml.

 

ad 5) Uložení úkolů

Zjistit možnosti dotace z EU, oslovit výbor Sokola – zajistí V. Kulíř ml.

Připravit zázemí pro 6. ročník otevřeného turnaje žactva a mladšího dorostu v rámci Dne dětí – úkol pro členy výboru TO (Plešáková, Šulcová – prodej a příprava občerstvení, správce – nákup občerstvení, rozhodčí – Šilhavý, Danko, Peklo).

Nákup čistících a pracovních potřeb na kurty zajistí správce.

Neodpracované brig. hodiny za r. 2012 uveřejní správce.

Pozvat na příští schůzi druhého budoucího správce – zajistí V. Kulíř ml.

 

Usnesení

z 2. schůze výboru Tenisového oddílu Planá konané dne 17.4.2013

 

U 4) Výbor TO schválil

- oslovení výboru Sokola ohledně možnosti využití dotace z EU na rekonstrukci oplocení kurtů

- rozvrh hracích hodin na kurtech č. 4 a 5, příležitostně kurt č. 3 pro žáky a dorost pod vedením trenérů

- zakoupení pracovního materiálu

- přijmout druhého správce kurtů

- nákup občerstvení na 6. ročník otevřeného turnaje žactva a mladšího dorostu v rámci Dne dětí

 

U 5) Výbor TO bere na vědomí

- informace o současných cenách materiálu na opravu plotu

- informace o  6. ročníku turnaje žactva v rámci Dne dětí dne 8.6.2013

 

U 6) Výbor TO ukládá

- zjistit možnosti získání dotace z EU na rekonstrukci oplocení kurtů

- oslovit zámečníka, aby posoudil stav plotu

- připravit zázemí a nakoupit občerstvení pro 6. ročník otevřeného turnaje žactva a mladšího dorostu v rámci Dne dětí

- nakoupit pracovní potřeby (kolečka, lopaty, hrábě)

- uveřejnit neodpracované brig. hodiny za rok 2012

- pozvat na příští schůzi druhého budoucího správce kurtů

 

Zapsala dne 18.4.2013 M. Plešáková

 

……………………………………..                                    …………………………….........

Vladislav Kulíř ml., předseda TO                                         Jaromil Mareš, místopředseda TO