2.výborová schůze 2014

06.02.2014 14:47

Zápis

z 2. schůze výboru Tenisového oddílu Planá konané dne 4.2.2014

 

Přítomni: Danko Jan, Fiala Pavel, Kolesa Jindřich, Kulíř Vladislav ml., Mareš Jaromil, Plešáková Marie

Omluveni: Šulcová Zdeňka

Program: 1. Plnění uložených úkolů 2. Stanovy TJ Sokol Planá 3. Placení příspěvků, pravidla omluvenek (zproštění ročních příspěvků) 4. Registrace družstva

 

ad 1) Plnění uložených úkolů - Z. Šulcová a J. Mareš zjišťovali pravidla rozdělování dotací od Města Planá. Bylo zjištěno od paní starostky, že město rozdělí peníze zájmovým a sportovním organizacím např. TJ Sokol a ten už pak naloží s penězi podle svých pravidel. Dále byl úkol prověřit stav čerpadla – správcové se tímto budou zabývat a výboru oznámí jestli se opraví, nebo koupí nový, popřípadě obojí.

V. Kulíř ml. měl za úkol rozeslat elektronicky každému členovi výboru Stanovy TJ Sokol Planá a ti si je měli prostudovat – úkol byl splněn.

 

ad 2) Stanovy TJ Sokol Planá – na toto téma vznikla diskuse a mnoho otázek, které položíme členům výboru na valné hromadě TJ Sokol Planá, která se koná 6.2.2014 v 18.00 hod. v restauraci Mes Amis v Plané.

 

ad 3) Výbor se zabýval otázkou placení členských a oddílových příspěvků. Někteří členové oddílu se z různých důvodů omlouvají za nezaplacení příspěvků. Výbor již dříve rozhodl, pokud člen TO nebude platit příspěvky po dobu dvou let a nebude omluven z nezaplacení příspěvků, vyzve ho výbor TO, aby zaplatil zpětně za oba roky. Pokud tak neučiní bude vyloučen ze členství v TO.

Vznikla diskuse jak postupovat pokud se člen omluví na delší čas než dva roky. Toto bude předmětem diskuse na příští schůzi TO, každý člen výboru navrhne nějakou variantu.

 

ad 4) Po čtyřech letech se vždy obnovuje registrace družstva. Slečna Suková obnovuje členství v registraci a N. Braunová přestupuje do našeho družstva z Mariánských Lázní.

 

 

Usnesení

z 2. schůze výboru Tenisového oddílu Planá konané dne 4.2.2014

 

U 4) Výbor TO bere na vědomí

- splnění uložených úkolů (pravidla rozdělování dotací od Města Planá, prostudování stanov,  čerpadlo)

- registraci družstva

 

U 5) Výbor TO ukládá

- do příští schůze promyslet, jak postupovat při neplacení příspěvků na delší dobu než dva roky

- zúčastnit se Valné hromady TJ Sokol Planá dne 6.2.2014

 

Zapsala M. Plešáková 5.2.2014

 

Pavel Fiala, předseda TO…………………….   Jaromil Mareš, místopředseda TO……………