3. schůze výboru TO Sokol Planá ze dne 26.4.2018

30.04.2018 18:53

3. schůze výboru TO Sokol Planá ze dne 26.4.2018

 

Přítomní : Danko, Fiala, Mareš, Moulis, Blažek, Šulcová

Omluveni : Kolesa

 

Program :

1.      Organizace soutěží

2.      Organizace turnajů

3.      Juniorka a ženy info

4.      Kontrola zadaných turnajů

5.      Různé

 

1.      Členové výboru souhlasí se zajištěním dopravy na turnaje a registrované soutěže v případě nouze

 

2.      Organizace turnajů byla rozdělena následovně, každý, kdo má na starosti pořádání turnaje zajistí plynulou organizaci a případnou propagaci ( letáky, emaily, atd….), kdokoli nebude moc se pořádání turnaje zúčastnit, sežene si za sebe adekvátní náhradu. Jména byla navržena takto :

 

Oddílový turnaj 12.5.2018 – Moulis, Blažek, Mareš

DDM dětský den 2.6.2018 – Šulcová, Moulis

Veterán Cup 30.6.2018 -  Kolesa, Moulis, Mareš

Registrovaný turnaj mladší žactvo 7.7.-8.7.2018 – Danko, Fiala

Registrovaný turnaj dorostu 21.7.-22.7.2018 – Danko, Fiala

Registrovaný turnaj dospělí 4.8.-5.8.2018 – Fiala, Kolesa, Danko

Planá Open 18.8.2018 – Kolesa, Šulcová, Blažek

Babolet 1.9.2018 – Kulířová, Šulcová, Moulis, Brzický

Oddílový turnaj závěrečný – datum bude upřesněn – Moulis, Mareš

 

 

3.      Juniorka hrací dny – úterý a čtvrtek – podmínka hry je zapsání do sešitu, ženy ( Zdena Šulcová ) hrací dny úterý – podmínka hry je zapsání do sešitu

 

 

 

4.      Moulis ( zeleň ) – úkol trvá, Mareš ( vodoteč, firemní akce ) – úkol trvá , Šulcová ( ženská juniorka ) – úkol trvá

 

5.      Výbor rozhodnul, že utkání okresního DC se musí nahlásit minimálně 2 dny před začátkem dopředu, proto, aby nedocházelo ke kolizi termínů