Zápis z výborové schůze TJ Sokol Planá č. 6 /2018

09.10.2018 13:15

Zápis z výborové schůze TJ Sokol Planá č. 6 /2018

Dne 6. 9.  2018

 

Přítomní:  Fiala, Kašpar, Danko, Kolesa, Nekovář, Janovec, Šmejkal, Mareš

 

1)      Pronájem Sokolovny  – výbor pověřuje předsedu p. Fialu jednáním s p.Fleisigem za účelem aktivace nájemní smlouvy (změna občanského zákoníku) do konce září 2018. Současně výbor vyjadřuje souhlas s pokračováním nájemní smlouvy stávajícímu nájemci za nezměněných podmínek

2)      Vlhkost v sokolovně – p. Šmejkal informoval  o jednání se stavebním dozorem. Střecha je v pořádku, ke snížení vlhkosti je třeba více větrat. Stavební deník je dle informace p. Kašpara součástí dokumentace rekonstrukce střechy.

3)      Oplocení na kurtech (klec) – TO předložil jedinou nabídku. Vzhledem k absenci konkurenční nabídky odloženo na říjnovou schůzi.

4)      Zprávy oddílů

Ø  TO – proběhl  tenisový kemp, byly uskutečněny všechny plánované turnaje registrovaných hráčů (mladší žáci, dorostenci, dospělí), dále deblový turnaj žen, plánován je závěrečný oddílový turnaj – 29.9.

Ø  KČT – uskutečnil 4 cyklovýlety, v přípravě společná dovolená (Moravský kras), 6.10 v Brodě 45 let KČT

Ø  VO – beach volejbal, od září zahajují sezónu v tělocvičně

 

 

Zapsal Kolesa